Gör skillnad –
bli familjehem

Gör skillnad

Genom att vara familjehem kan du göra stor skillnad för andra människor och deras framtid. Du blir en del av en utvecklingsresa som är lärorik både för dig och personen i behov av ditt stöd.

Vad är familjehem?

Att vara familjehem innebär att öppna upp sitt hem för någon som av olika anledningar behöver bo i en trygg miljö under en period. Skyddsvärnets Familjevård erbjuder konsulentstödda familjehem till barn från 13 år och uppåt, samt ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik och/eller psykosocial problematik. Våra familjehem representerar en mängd olika familjekonstellationer och kan bo i storstad, småstad, på landsbygden, i lägenhet, radhus, villa eller på en gård.

Barn, ungdomar & vuxna

Familjehemsuppdraget innebär att man uppfostrar och vårdar ett barn eller en ungdom på samma sätt som man skulle behandla och uppfostra sitt eget barn. Även vuxna personer kan bli placerade i familjehem. Uppdraget kan då bli att ge den vuxne stöd och hjälp så att denne i framtiden klarar av att leva och bo självständigt. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Kriminalvården. Utifrån klientens behov och önskemål gör vi en matchning med något av våra utredda familjehem. Klienterna har olika bakgrunder, exempelvis kan det handla om ensamkommande barn, personer med psykiatrisk- och beteendeproblematik och skyddad identitet. Som familjehem har man rätt att bestämma vem man tar in i sitt hem. Det ordnas alltid en träff mellan familjehem och klient för att känna av kemin innan placering sker.

Handledning & stöd

Hos Skyddsvärnet Familjevård arbetar kvalificerade familjehemskonsulenter med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete. Våra medarbetare har olika inriktningar, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete. Du kan tillsammans med våra familjehemskonsulenter bli en stöttepelare för människor i behov av en säker och harmonisk omgivning. Våra familjehem erbjuds handledning och möjlighet till stöd dygnet runt årets alla dagar. Konsulenternas roll är att underlätta för dig som familjehem. Förutom att handleda, stötta och bolla idéer med familjehemmet sköter också konsulterna kontakten med ansvarande myndighet.

Gör skillnad

Har du tid, plats och viljan att ta emot och hjälpa människor som är i behov av stöd? Som familjehem behöver du inte vara en specialist, utan det som krävs är en trygg tillvaro. Du kan göra skillnad. I ditt uppdrag som familjehem åt Skyddsvärnets familjevård får du ersättning för ditt arbete. Vi utgår från Sveriges kommuner och landstings ersättningsnivåer gällande arvode och omkostnadsersättning.

Läs mer om Skyddsvärnets Familjevård


Hur blir jag familjehem