Första översättningen någonsin!

Nu är den här. Den första LifeRing-boken någonsin som översatts. Den svenska översättningen har tagits fram av Projekt LifeRing som drivs av Skyddsvärnet med finansiering från Arvsfonden. Boken som på svenska kallas Viljan att Sluta ger en övergripande bild av bakgrunden och framväxten av självhjälpsmetoden LifeRing.

Den svenska översättningen av Martin Nicolaus EMPOWERING Your SOBER Self kallas på svenska Viljan att Sluta och ger en övergripande bild av bakgrunden och framväxten av självhjälpsmetoden LifeRing. LifeRing är en sekulär självhjälpsmetod till nykterhet och drogfrihet, som grundades på 90-talet i USA. 2008 startades det första mötet i Sverige av Skyddsvärnet, och finns idag på flera orter runt om i landet.

Martin Nicolaus som författat boken är initiativtagare och en av grundarna till organisationen LifeRing Secular Recovery och var dess förste ledare under fjorton år. Han är författare till Recovery by Choice: Living and Enjoying Life Free of Alcohol and Drugs, A Workbook och How Was Your Week: Bringing People Together in Recovery the LifeRing Way som även de håller på att översättas av Projekt LifeRing. Martin Nicolaus är advokat och är bosatt i Berkeley.

Översättningen har tagits fram av Projekt LifeRing som drivs av Skyddsvärnet med finansiering från Arvsfonden. Sophia Olsson som är projektledare för LifeRing har agerat redaktör och översättningen har gjorts av Inger Bodal på Citytext.

För frågor kring de svenska översättningarna av Martin Nicolaus böcker, kontakta:
www.lifering.se
info@lifering.se