Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Det framgår av en nulägesrapport som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten pekar också ut åtgärder för att förenkla utredningen av barn som försvinner. Skyddsvärnet är med i denna arbetsgrupp.

Läs nulägesrapporten här