Café ska öka trygghet och minska utanförskap

​Skyddsvärnet har idag tecknat en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sigtuna kommun. I höst öppnas ett café i Valsta Centrum som ska bidra till att minska utanförskap och öka tryggheten i kommunen.

Det är Skyddsvärnet som kommer att driva caféet i Valsta Centrum, där organisationen även står för psykosocialt stöd och hälsofrämjande insatser utifrån deltagarnas behov. I avtalet ingår att 10–15 personer som idag står utan arbete och försörjning, ska få handledning och arbetsträning.

Skyddsvärnet har lång erfarenhet och bred kunskap av att jobba med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Arbetsträning ger personer möjlighet att utvecklas och närma sig arbetsmarknaden, säger Nilla Helgesson, Skyddsvärnets direktor, som lovar att Skyddsvärnet kommer att göra sitt yttersta för att förvalta förtroendet från Sigtuna kommun.

​Det finns flera syften med etableringen av caféet, bland annat ökad trygghet och social hållbarhet i kommunen. En del i det är att caféet kommar att ha öppet veckans alla dagar

​​– Att kunna hålla caféet öppet under regelbundna tider är en viktig pusselbit i det omfattande trygghetsarbetet i och runt Valsta centrum. Det löser naturligtvis inte hela otrygghetsproblematiken, men genom att erbjuda besökare en chans att sitta ner och ta en kaffe och därmed tillbringa tid i Valsta centrum skapas ett flöde av människor som i sin tur bidrar till en ökad trygghetskänsla. Att hitta en bra verksamhet för den så kallade caféytan har inte varit lätt men vi tror nu att vi hittat en bra lösning. Jag önskar Skyddsvärnet lycka till med den viktiga verksamheten, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande av Sigtuna kommun.

Caféet i Valsta Centrum öppnar i höst och kommer att ha öppettiderna mån–fre 12.00–19.00 samt lör–sön 10.00–16.00.

Pressmeddelande av Sigtuna kommun
Läs mer om Skyddsvärnets verksamhet arbetsträning
Fredagen den 28 juni signerades avtalet mellan Skyddsvärnet och Sigtuna kommun. Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör och Nilla Helgesson, VD Skyddsvärnet ser fram emot samarbetet.