Bokreleasemingel för: Ung inlåst med rättigheter och möjligheter

2018 startades Skyddsvärnets projekt Ung Inlåst med stöd av Arvsfonden. Projektet syftar till att hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få. Projektledarna Jonas Klinteberg och Olle Eriksson har under två års tid arbetat med att ta fram handboken som är skriven tillsammans med deltagarna i samarbete med tre SiS-ungdomshem.

Under bokreleasen kommer projektledarna och en av institutionscheferna som varit med i projektet att berätta mer om arbetet med boken.

Det är med stor glädje och stolthet vi välkomnar dig till detta releasemingel.

Vi bjuder på tilltugg, dryck och ett exemplar av boken.

Plats: Hartwickska Huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39C, 118 48 Stockholm
Tid: Torsdagen den 30 januari kl. 15-19
OSA: Senast onsdag den 24 januari till: oumie.njai@skyddsvarnet.se

Varmt välkommen!