img

Björka stödboenden

Skyddsvärnet har två stödboenden för personer över 18 år med problematik inom missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och/eller psykosociala svårigheter. Dessa är belägna i Bromma där vi tar emot kvinnor och män respektive i Hässelby där vi tar emot män. Båda våra stödboenden är bemannade dygnet runt och tar emot placeringar på årets alla dagar. Personalen har en stödjande och kontrollerande funktion.

Drogfritt boende

Stödboendet är drogfritt. Utandningsprover lämnas vid hemkomst och urinprover lämnas två gånger per vecka och på uppmaning. För dig som har alkohol som huvuddrog lämnas utandningsprover även på morgnarna senast kl. 09.00. Vid positivt utandningsprov eller urinprov avvisas du i avvaktan på drogfrihet och att en ny planering görs i samråd med uppdragsgivaren. Vi tar emot personer som är positiva på THC vid inskrivning, under förutsättning att en planering görs för att tillse ett nedåtgående värde. Som tilläggstjänst erbjuder vi insatser via Skyddsvärnets Öppenvård. 

Arbetssätt

På Björka har vi förhållningssättet att vi tror på dina egna resurser och förmågor. Alla är unika – därför gör vi en individuell planering utifrån dina och uppdragsgivarens önskemål. Alla boende har en kontaktperson inom personalgruppen som har ett extra ansvar för stödet och dokumentationen kring dig. Kontaktpersonens uppgift är att stödja dig i din utveckling, vara behjälplig vid kontakter med myndigheter, sjuk- och beroendevård och att vägleda dig när det gäller bostadssökande, arbetssökande och att i övrigt skapa struktur i tillvaron. 

Vi tror att sysselsättning är en viktig del i detta och vi strävar efter att alla boende ska ha en sysselsättning på minst 50 %. Personalen har grundutbildning och/eller erfarenhet relevant för jobbet, de är också utbildade i MI, professionellt bemötande, social dokumentation, m.m. Utifrån behov kan placeringen kombineras med andra insatser via Skyddsvärnet. Genom Skyddsvärnets Öppenvård kan vi bl.a. erbjuda enskilda samtal med psykolog med KBT-inriktning, Återfallsprevention, behandling för datorspelsberoende/hemmasittarproblematik och självhjälpsgruppen LifeRing. Utsluss via Skyddsvärnets Träningslägenheter kan planeras efter placeringen i stödboendet. Vi kan även erbjuda arbetsträning via Blixtjobb. 

Våra rum/lägenheter har allt den boende kan tänkas behöva. Vi har även flera gemensamma utrymmen där alla boende kan visats och göra olika aktiviteter.

Björka Bromma

Stödboendet i Bromma är beläget i en stor villa i närheten av Bromma kyrka. Huset omges av en stor lummig trädgård. Alla boende på Björka Bromma har sitt eget rum. Rummet är möblerat inkl. kylskåp, sängkläder och handduk. Alla rum har egen toalett. Hälften av rummen har egen dusch och övriga delar låsbart duschrum med ett flertal duschar. I huset finns två kök som de boende delar på. Det finns två tvättstugor där tid bokas. Vi har två vardagsrum med TV och datorer samt en större matsal. Vi har även ett gym och en bastu. På Björka Bromma har alla boende självhushåll vilket innebär att du handlar, lagar din egen mat och ansvarar för städningen av ditt rum. På lördagar äter dem som vill middag tillsammans med personal, planering och tillagning av middagen görs av de boende med stöd av personal. Det finns möjlighet att parkera i anslutning till huset. Boendet är låst och larmat nattetid; vardagar kl. 22.00–05.00 helger 23.00–07.30.

Björka Hässelby

Stödboendet i Hässelby ligger i ett hyreshus nära t-bana Hässelby Gård. Alla boende på Björka Hässelby har sin egen enrumslägenhet inkl. badrum med WC och dusch, balkong och pentry. Lägenheten är möblerad inkl. sängkläder och handduk. I korridoren finns ett kök som de boende delar på. Vi har ett gemensamt vardagsrum med TV och en matsal. Det finns en tvättstuga där tid bokas. På Björka Hässelby har alla boende självhushåll vilket innebär att du handlar, lagar din egen mat och ansvarar för städningen av ditt rum. Boendet är låst och larmat nattetid. Parkering hittas utmed närliggande gator. 

Husmöten & aktiviteter

Regelbundna husmöten med boende och personal hålls för att ge alla möjlighet att ta upp frågor, synpunkter och förslag. På husmötet kommer vi även överens om kommande gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteternas syfte är gemenskap, social träning och återanpassning. Aktiviteterna varierar utifrån de boendes önskemål.

Hjälp till självhjälp

Skyddsvärnet har till uppgift att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. Vi har tilltro till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser. Därför arbetar vi alltid efter vårt motto ”Hjälp till självhjälp.”

Kontakt & platsförfrågan

Placeringsansvarig: Anneli Norstedt-Elehvä
070-020 99 25, anneli.norstedt@skyddsvarnet.se

Du kan också höra av dig direkt till våra stödboenden.

Björka Bromma
Ring: 08-687 07 50
Mejla: bjorka@skyddsvarnet.se
Faxa: 08-687 07 51

Björka Hässelby
Ring: 08-562 574 20
Mejla: bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se
Faxa: 08-37 13 30