Behovsbaserade verksamheter & lediga platser

Skyddsvärnet har en unik möjlighet och förmåga att erbjuda individer och uppdragsgivare en helhet som stödjer personen hela vägen till ett självständigt liv. Vi har utvidgat våra verksamheter för att tillmötesgå våra uppdragsgivares behov. Det har medfört att vi har lediga platser inom flera av våra verksamheter.

Stödboende från 18 år
Skyddsvärnets stödboende i Bromma har från den 1 juli 16 platser. Björka stödboende är ett tryggt individuellt drogfritt boende. Vi vänder oss till både män och kvinnor från 18 år och uppåt med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet. Intresserad av placering? Kontakta oss så berättar vi mer.
Läs mer

Stödboende för ensamkommande ungdomar
Skyddsvärnets Träningslägenheter bedriver ett stödboende för ensamkommande ungdomar (17-20 år) i Hässelby. Varje ungdom har en kvalificerad kontaktperson och vid inflytt görs en genomförandeplan i samråd med ungdomen och socialtjänsten. Stödboendet bedrivs med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För tillfället finns det lediga platser.

Familjevård
Familjevården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna från 13 till 65 år. Gällande ensamkommande flyktingbarn och syskon tar vi emot även yngre barn, från 7 år. Vi har kunskap och erfarenhet av att ta emot personer med kriminell belastning, missbruk och psykisk ohälsa men även av personer med behov av skydd och av ensamkommande flyktingbarn. Vi har kvalificerade familjehemskonsulenter med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete.
Läs mer

Öppenvård
Öppenvården ger människor stöd i att strukturera sin vardag med målet att kunna leva ett självständigt liv utan kriminalitet, droger och beteendeproblematik. Öppenvården erbjuds som enskild insats eller i kombination med andra insatser. Vi erbjuder psykologsamtal, kbt-samtal, återfallsprevention, CRA-behandling och urinprovstagning. Vi kan även erbjuda utsluss i antingen stödboende eller träningslägenhet. Öppenvårdsinsatsen finns kvar vid utsluss.
Läs mer

Information & platsförfrågan
Marita Fernström, Områdeschef
Ring: 070-760 94 79
Mejla: marita.fernstrom@skyddsvarnet.se