Behovet av familjehem finns kvar

Vi får inte glömma att behovet av familjehem fortfarande är stort även under oroliga tider. Vi på Skyddsvärnets Familjehemsvård står redo för att ta emot nya placeringar i våra jour- och familjehem.

Familjehemsvården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik.

De familjehem vi tillfrågar är öppna för att ta emot placering nu i dessa tider. Vid varje tillfälle gör vi en egen planering och bedömning utifrån de rekommendationer som finns. Vi råder all personal och alla familjehem att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I vårt dagliga arbete innebär det att våra konsulenter vid minsta symtom arbetar hemifrån och att vi begränsar sociala kontakter och resor. För familjehemmen kan det innebära att vi handleder dem per telefon och uppföljning med den placerade sker i störst möjlig grad genom videosamtal.

Välkommen att kontakta oss för frågor.

Till Familjehemsvården