Årets idéburna samhällsförbättrare

Skyddsvärnets är ”Årets idéburna samhällsförbättrare”. Verksamheten som motiverade det nyinstiftade priset var Skyddsvärnets yrkesförberedande utbildning inom hotell- och restaurang som genomfördes för en stor grupp romer, där alla efter utbildningen har gått från försörjningsstöd till egenförsörjning.

Priset togs emot under gårdagen av Skyddsvärnets VD/Direktor Nilla Helgesson på Famnas stora konferens i Falköping. Verksamheten som motiverade priset var vår yrkesförberedande utbildning inom hotell- och restaurang för 25 stycken romer som bor i Sverige.

”Utbildningens resultat har överträffat alla förväntningar. Samtliga deltagare har fått fortsatt arbete – det hade ingen väntat sig”.

Det skriver juryn som består av Truls Neubeck, Ställföreträdande Generalsekreterare Famna, Ordförande Ewa Kardell, Äldreomsorgschef i Haninge Kommun, Jonas Wihlstrand, Socialchef Stockholms Stadsmission och Johanna Adami, Rektor Sophiahemmet Högskola.

Skyddsvärnet är mycket stolta och glada över att ta emot detta pris och vi vill rikta ett stort tack till Stockholms stad som har gett oss förtroendet att göra skillnad. Vi vill även tacka våra fantastiska medarbetare som gjorde utbildningen möjlig. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till våra fantastiska elever som inte bara själva fick ökade kunskaper utan även lärde oss en hel del längs vägen.

Juryns motivering
”Pristagaren för Årets idéburna samhällsförbättrare motiveras vidare av juryn med att projektet lett till att ett stort antal människor fått en yrkesförberedande utbildning, som höjer deras personliga livskvalitet och hälsa, och dessutom har deltagarna blivit förebilder för andra. 

Deras vandring i arbetslivet kommer förhoppningsvis påverka ännu fler i samhället och bidra till att bryta ner de djupa, starka förutfattade uppfattningar om romer boende i Sverige som finns så styvt förankrade i omgivande samhällets attityder. Attityder som vi alla är del av.

En avgörande grundbult i denna framgångsrika yrkesförberedande utbildningsinsats är något som utmärker civilsamhället och är del i civilsamhällets särprägel: att verkligen utgå från de människor man arbetar med och för. Att se till målgruppen, att lyssna på den, att starta i människornas behov och önskemål. Med utgångspunkt och fokus på en grupps egna behov, kan det uppstå dialog, möte, förtroende och därmed göra det möjligt att finna vägar framåt som präglas av lösningar och gemenskap.

Detta projekt har lyckats. Projektet tar tag i ett allvarligt samhällsfenomen, nämligen diskrimineringen av en folkgrupp som är en del av oss. Projektet river murar och visar vägar framåt.
Det finns mätbara resultat, och anmärkningsvärda resultat.

Resultaten har nåtts på relativt kort tid, och de är hållbara över tid, genom att metoden handlar om samarbete och utgår från målgruppens behov.”


”Årets idéburna samhällsförbättrare” är ett nyinstiftat pris som delas ut av Famna. Utmärkelsen ska uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare. Priset vill uppmärksamma förnyelse och innovation i den idéburna sektorn.
Källa: Famna

arets-samhallsforbattrare-2016

Skyddsvärnets Direktor/VD Nilla Helgesson – Skyddsvärnet Årets Samhällsförbättrare (Bildkälla: Famna)

Läs mer:
Köksutbildning för romer gav jobb åt alla
Famnas pressmeddelande om priset