Använd vår kunskap & erfarenhet under Almedalen 2017

Skyddsvärnet medverkar i Almedalen 2017 med ett antal medarbetare. Vi har en bred verksamhet inom social omsorg/individ & familj, arbetsintegrering/jobbmatchning, utbildning samt rekrytering & bemanning.

Vi kan medverka i samtal, paneler, seminarier och diskussioner kring bland annat följande ämnen:

Arbetsintegrering/jobbmatchning
Vi arbetar med arbetsträning och matchning ut till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har avtal med Arbetsförmedlingen och kommuner samt privata aktörer. Det är 40-50% av våra deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Redan år 1912 drev Skyddsvärnet socialt företag. På den tiden fick vi ut fyra personer fick vi ut fyra personer i arbete per dag. Idag har vi inom våra arbetsintegrerande sociala företag verksamheter som secondhand, café, kök, konferensbokning samt värdar, catering, hantverk (textil och möbler), snickeri, administrativ service och butik.

Utbildning – för yrkespersoner och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
För brukare har vi exempelvis följande utbildningar:
• Hotell- och restaurangutbildning (teori och praktik) som leder till arbete.
• Validerad utbildning till köksbiträde, utbildning inom HACCP (livsmedelshygien), barista och andra speciallösningar som önskas.
• Samhällsorientering på många olika språk
• Föräldrautbildning på somaliska
• Jalla för alla (unikt material som är en form av samhällsorientering för ungdomar)
• Försäljnings- och trädgårdsutbildning

För yrkesverksamma har vi bland annat följande utbildningar:
• Utbildningar, workshops och föreläsningar inom området ”kulturkrockar”
• Utbildning om hot och våld för att minska förekomsten av detta i arbetslivet (teori och praktik). Många yrkesgrupper utsätts eller riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats. Skyddsvärnet har en mycket uppskattad utbildning för att förhindra hot och våld. Yrkesgrupper som vi mött i detta arbete är t.ex. socialsekreterare, förskollärare, parkeringsvakter, elektriker, politiker, skolpersonal m.fl.

Ensamkommande flyktingbarn – vi har lång erfarenhet på området
Skyddsvärnet har arbetat med ensamkommande flyktingbarn de senaste 15 åren. Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn i HVB-hem, familjehem, och stödboenden (vi har IVO-tillstånd) som senare slussas ut i våra träningslägenheter. Vi har även startat och byggt upp SEF (Sveriges Ensamkommandes Förening), landets första organisation för- och av ensamkommande.

Sociala innovationer
Skyddsvärnet har arbetat med sociala innovationer ända sedan starten år 1910. Under organisationens första 30 år arbetades det med övervakning och personundersökningar, vilket togs över av staten år 1942 som då bildade Skyddet (numera Frivården). Skyddsvärnet startade därmed det som idag heter Kriminalvårdens Frivård.
I nutid har vi startat Europas första möte inom sekulär självhjälpsgrupp (tidigare fanns bara religiösa självhjälpsgrupper såsom AA, NA och DAA). Vidare har vi startat Sveriges första organisation av och för ensamkommande, SEF, som nämns ovan. Vi håller just nu på med ännu fler sociala innovationer!

Trygghetsvärdar – SAFE Stockholm och SAFE Botkyrka
Vi har fått Botkyrkas och Stockholms stads förtroende att driva trygghetsarbete för barn och ungdomar. Ett flertal andra kommuner har hört av sig om intresse för att få del av SAFE i sina kommuner.

Kriminalitet och/eller missbruk
Skyddsvärnet har i över 100 år arbetat med att ge individuella stödinsatser för personer med kriminalitets- och/eller missbruksproblematik. Vi driver ett av landets tre Halvvägshus som slussar ut Kriminalvårdens klienter under påföljdstiden. Vi är uppdaterade på missbruksproblematiken och olika droger samt olika former av behandlingar (enligt Socialstyrelsens missbruksriktlinjer).

Övrigt
Vi kan mycket om upphandlingar av olika slag eftersom vi är en ideell organisation som helt saknar bidrag från kommun och staten. Vi lever helt på de tjänster och produkter vi säljer och skriver av den anledningen 50-90 anbud per år.

Vill du/ni boka möte med oss eller önskar vår medverkan i en panel, diskussion eller seminarium?

Kontakta oss