40 år av familjehemsvård i tiden firas med webbinarium!

40 år med Familjehemsvård på Skyddsvärnet firas bland annat med webbinarium om lågaffektivt bemötande.

I år är det 40 år sedan Skyddsvärnet startade sin Familjehemsvård och verksamheten har sedan dess följt samhällets utveckling och jobbat med att möta behoven.

– Det är fantastiskt roligt att få vara del av en verksamhet som funnits i 40 år. Familjehemsvården har förändrats genom åren men grundkärnan och engagemanget om att hjälpa personer i utsatthet finns alltid kvar, säger Lovisa Älenmark, enhetschef för Familjehemsvården.

Skyddsvärnet uppmärksammar jubileet både internt och externt med debattartikel i Altinget om tillståndskrav för att bedriva familjehemsvård, poddasvnitt i Idéburen välfärd om att vara avhoppare samt öppet webbinarium om lågaffektivt bemötande vid konflikter.

Webbinariet är öppet för alla men riktar sig speciellt till personer som arbetar med eller kommer i kontakt med unga och vuxna som inte kan eller vill samarbeta och där aggression och stress lätt uppstår. Metoden är också effektiv när barn och ungdomar ska knyta an till nya familjehemsföräldrar och familjehemmen är en viktig pelare för verksamheten.

– Våra familjehem är riktiga vardagshjältar, som vägleder och stöttar barn och vuxna som behöver trygghet och motivation. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för familjehemmen och det här webbinariet är en del av det, säger Lovisa Älenmark.

Webbinariet (se på Youtube) den  23 november är kostnadsfritt och anmälan görs via Skyddsvärnets hemsida.

För frågor om Familjehemsvården, kontakta:
Lovisa Älenmark, enhetschef Familjehemsvården
Tele: 070-092 14 55
Mejl: lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se