Sök

Direktupphandling

Direktupphandling Skyddsvärnet har avtal med Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbund och med cirka 130 kommuner över hela…

Läs mer

Björka stödboenden

Skyddsvärnet har två stödboenden för personer över 18 år med problematik inom missbruk, kriminalitet, psykisk…

Läs mer