Verksamhetsberättelse 2019

LADDA NER VB 2019

När vi sammanfattar 2019 så innebär det även att vi avslutar ett decennium där det har hänt otroligt mycket, både i samhället och inom Skyddsvärnet. Vi startade decenniet (år 2010) med att flytta hela kansliet till nya lokaler och firade att Skyddsvärnet fyllde 100 år. Årtiondets början sammanföll även med att jag blev den första kvinnan att bli Direktor/VD i Skyddsvärnet, efter 99 år med män i den positionen. I styrelsen finns två personer kvar idag som även satt i styrelsen när decenniet började. Av de enheter som idag finns inom Skyddsvärnet, fanns endast två av dessa för tio år sedan. Digitaliseringsgraden i organisationen har vuxit fantastiskt under de senaste tio åren och vi har mer än fördubblat både omsättning och anställda. I en sådan expansiv period kommer de ekonomiska resultaten att skilja sig kraftigt åt mellan åren. Under 2017–2018 har vi haft omfattande negativa resultat. Det känns därför extra tillfredsställande att kunna avsluta decenniet med ett tydligt positivt resultat.

Det har krävts tuffa och ibland omtumlande beslut för att vända den ekonomiska utvecklingen. Bland annat har vi avslutat ett socialt företag samt flyttat ett annat till mindre lokaler. Två enheter har flyttat in till kansliet, vilket har sparat in kostnader på hyror men har även bidragit till ett närmare samarbete mellan enheterna. Många saker kan lösas betydligt snabbare och på ett bättre sätt när vi är varandra närmare i vardagen.

Under året har vi utökat organisationen med Blixtjobb, som ger hemlösa och personer i aktivt missbruk ett riktigt lönearbete. Vi har även startat Valsta café som är Skyddsvärnets första IOP (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Sigtuna kommun. IOP är något som har utvecklats under det senaste årtiondet och förra året avslutades med att utredningen Idéburen Välfärd för första gången gav ut en vägledning kring IOP. Utredningen har gett förslag på hur idéburna organisationer i välfärden ska definieras.

Idéburen sektor har vad det gäller både bransch- och intressepolitiska samt arbetsgivarfrågor arbetat med att bli mer samstämmiga. Det har till och med hittats möjligheter till att gå samman för att kunna utvecklas och växa som sektor. Men trots stor utveckling och många dialoger är idéburen sektor fortfarande en liten aktör i den totala välfärden.

Nu startar ett nytt decennium och Skyddsvärnet ska fira sina 110 år. Vi fortsätter med att ständigt förändras och utvecklas. I en tid som bara går snabbare så vet vi att det aldrig kommer att gå så långsamt som just nu.

Det finns bara två val, avveckling eller utveckling!

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av Skyddsvärnets verksamhetsberättelse 2019?
Vi postar kostnadsfritt.
Mejla din förfrågan med din postadress till nyheter@skyddsvarnet.se