Verksamhetsberättelse 2018

LADDA NER VB 2018

Det senaste året skiljer sig inte från Skyddsvärnets tidigare 108 år. Alla år är händelserika. För att leva och blomstra behöver organisationer mod, vilja och beslut. 

Mod att starta nya verksamheter, mod att lägga ner det som inte fungerar och mod att testa även om man inte vet hur det kommer att gå. Vilja att göra det organisationen är till för, vilja att engagera oss i våra brukare och vårt arbete och vilja att utveckla oss själva. Beslut att genomföra det vi har mod och vilja till, beslut att vara uthålliga och beslut om att ständigt göra förbättringar.

Vi började året med att starta upp Halvvägshuset i Malmö, vilket vi driver på uppdrag av Kriminalvården. Vi fick även uppleva stor glädje när det, efter tio års kämpande, äntligen blev möjligt för kvinnor också att få tillgång till halvvägshus. Skyddsvärnet vann avtalet och fick förtroendet att starta upp halvvägshusen för kvinnor, både i Malmö och Stockholm.

Vid halvårsskiftet fick vi tyvärr avsluta en verksamhet som vi förlorat på grund av prisupphandling. Istället startade vi då ett nytt stödboende för vuxna och utökade platserna på vårt stödboende för ungdomar. Det gäller, som sagt, att ha mod, vilja och att besluta.

När vi står mitt i dessa förändringar kan det kännas som att allt går väldigt snabbt, men det vi vet är att förändringarna aldrig kommer gå så långsamt som de gör idag. Vi behöver hela tiden arbeta med att snabbt kunna ställa om och hitta nya vägar för att stödja våra målgrupper på bästa sätt.

När vi nu blickar in i 2019 ser vi oss starta daglig verksamhet inom LSS, utöka arbetsintegreringen och få svar på flera projektansökningar där vi väntar på besked. Vi planerar även att starta boende och verksamhet på fler orter i Sverige.

Vi gör skillnad varje timme, varje dag, varje månad, varje år och varje århundrade!