Verksamhetsberättelse 2017

Ladda ner VB 2017

Förändringarna i samhället sker betydligt snabbare idag än för ett par årtionden sedan. Skyddsvärnet arbetar för att så många individer som möjligt ska få ta del av de individuella stödinsatser som vi erbjuder. För att lyckas med det behöver vi förändra oss lika snabbt som samhället och i takt med att uppdragsgivarnas behov skiftar. Ett exempel på det är att i början av året var behovet stort av platser på HVB och i familjehem för ensamkommande barn och unga. I slutet av året skiftade behovet till att nästan helt försvinna. Istället uppstod ett stort behov av platser i stödboende för ungdomar/unga vuxna. Vi ställde om Skyddsvärnets verksamhet genom att lägga ner vårt HVB-hem och starta ett stödboende, med fler platser än vad HVB-hemmet tidigare haft. Även lagar och regler ändrades, vilket innebar att vi sökte och fick tillstånd hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att driva stödboende samt familjehemsverksamhet.

Skyddsvärnet möter även förändringar och behov genom att utöka våra verksamheter geografiskt. I januari 2018 övertar vi driften av Halvvägshuset i Malmö. Det innebär att vi idag driver två av landets tre halvvägshus på uppdrag av Kriminalvården. Det kommer även, äntligen, att under 2018 upphandlas platser för kvinnor i halvvägshus. I slutet av året startade vi ett treårigt arvsfondsprojekt, Ung Inlåst, där vi kommer att arbeta med ungdomar på SiS-institutioner (Statens Institutionsstyrelse) och informera om deras rättigheter och möjligheter.

Nu ser vi fram emot ett 2018 där vi fortsätter att utveckla organisationen så att vi kan stödja fler individer till ett självständigt liv. Det blir även festligheter då Björka boende fyller hela 100 år och därmed är det äldsta behandlingshemmet i Sverige. Det ska vi fira med ett 100-årsjubileum! Tillsammans gör vi skillnad varje timme, varje dag, varje månad, varje år och varje århundrade!