Verksamhetsberättelse 2016

LADDA NER VB 2016 HÄR

Behoven av sociala insatser i samhället är stora. Skyddsvärnet är med och tar ansvar där vi arbetar med stöd och insatser för de individer som är på sin väg att återigen bli fungerande samhällsmedborgare.

Under 2016 har vi breddat vårt förebyggande arbete genom att starta upp SAFE Botkyrka, som är en utökning av våra trygghetsskapande verksamheter för barn och unga vuxna. I ett nästa steg kan behoven handla om boende. Där har vi utökat vår verksamhet genom att starta ett ungdomsboende för ensamkommande samt ett stödboende för ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd i att klara ett eget boende.

På grund av vårt kontinuerliga arbete med att möta behoven från våra klienter och uppdragsgivare, fick vi under 2016 ett pris där vi blev utsedda till ”Årets idéburna samhällsförbättrare”. Priset tilldelades Skyddsvärnets yrkesförberedande utbildning inom hotell- och restaurang som genomfördes för en stor grupp romer, där alla efter utbildningen gick från försörjningsstöd till egenförsörjning.