Start för nytt arbetsintegrerande socialt företag

Under onsdagen samlades Skyddsvärnet, Samordningsförbundet, Nynäshamns kommun och Arbetsförmedlingen för att tillsammans diskutera hur vi kan skapa goda förutsättningar för ett hållbart och starkt samarbete. Den 1 september startar Skyddsvärnet ett arbetsintegrerande socialt företag i Nynäshamn. Verksamheten skapar en väg till arbete för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Skyddsvärnet driver sedan tidigare arbetsintegrerande sociala företag i Stockholm. I Nynäshamn blir det till en början second hand-butik och kafé, men så småningom planeras det att utöka variationen. Skyddsvärnet har cateringverksamhet i andra delar av Storstockholm och ett avtal om att bedriva yrkesförberedande utbildning för hotell- och restaurang-branschen. Det hoppas vi kunna erbjuda även i Nynäshamn inom en snar framtid.

Sociala företag är viktiga arenor där människor kan växa, få möjlighet till egen försörjning och känna sig behövda. Det vinner hela samhället på. 

Nynäshamn välkomnar SkyddsvärnetFoto: Skyddsvärnet