SAFE Botkyrka – Trygghetsskapande verksamhet

Tidningen Södra Sidan träffade Skyddsvärnets enhetschef och utvecklingschef angående SAFE Botkyrka, Skyddsvärnets senaste trygghetsskapande verksamhet. Lär artikeln här.

Kort om SAFE: Sedan augusti 2013 arbetar Skyddsvärnet med trygghetsvärdar på Sergels torg och dess närområde genom vår verksamhet SAFE Stockholm. Vi har i början på 2016 utökat vår trygghetsskapande verksamhet till SAFE Botkyrka. Målet för trygghetsvärdarna är att bidra till minskat våld, vandalisering och negativa grupperingar.