Kund

Skyddsvärnets Sociala företag arbetar för att integrera personer in på arbetsmarknaden. Genom att köpa tjänster av oss bidrar du till samhällsnyttan genom att vi kan starta fler företag som leder till jobb.

Konferens & Catering

Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag erbjuder ljusa och tillgängliga konferenslokaler som är belägna centralt i Stockholm, på Kungsholmen. Vi skapar förutsättningarna för ett lyckat möte utifrån ert önskemål, behov och budget.

Gotthems Café & Second hand

Skyddsvärnet erbjuder arbetsträning inom café- och second hand-verksamhet i Nynäshamn. Under din arbetsträning arbetar vi aktivt med att ge stöd i din jobbsökarprocess. Arbetsträning sker genom jobb- och utvecklingsgarantin eller via kommunen.

Grönt Hantverk

Skyddsvärnets Sociala företag erbjuder arbetsträning inom Grönt Hantverk med försäljning. Grönt Hantverk innebär att arbeta med hantverk, trädgårdsskötsel och odling. Nedan kan du läsa om vad som ingår inom respektive område.