Träningslägenheter

Hitta till oss

Besöksadress Träningslägenheter:
Drakenbergsgatan 22,117 28 Stockholm

Postadress Träningslägenheter:
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm

Kontakta oss

Växel: 08-729 17 30, fax: 08-729 17 31
E-post:
traningslagenheter@skyddsvarnet.se

Jennie Östund, Enhetschef
070-765 87 75
jennie.ostlund@skyddsvarnet.se

Mejla OSS