Träningslägenheter

Hitta till oss

Besöksadress Träningslägenheter:
Drakenbergsgatan 22,117 28 Stockholm

Postadress Träningslägenheter:
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm

Kontakta oss

Växel: 08-729 17 30, fax: 08-729 17 31
E-post:
traningslagenheter@skyddsvarnet.se

Mejla OSS

Medarbetare

Line Aas

Enhetschef
070-092 14 68
line.aas@skyddsvarnet.se

Jenny Larsson

Samordnare
070-731 99 41
jenny.larsson@skyddsvarnet.se

Katrin Ericson

Kontaktperson
070-092 14 56
katrin.ericson@skyddsvarnet.se

Carlos Stråberg Romero

Kontaktperson
070-092 14 54
carlos.straberg.romero@skyddsvarnet.se

Madelene Hjelm

Kontaktperson
070-092 14 61
madelene.hjelm@skyddsvarnet.se

Zaki Hassan

Kontaktperson
072-019 58 19
zaki.hassan@skyddsvarnet.se

Christoffer Lagerlöf

Vaktmästare
070-091 17 83
christoffer.lagerlof@skyddsvarnet.se

Hassan Husseini

Kontaktperson Stödboende
073-622 33 17
hassan.husseini@skyddsvarnet.se

Mohammad Ayoub

Kontaktperson Stödboende
070-744 34 89
mohammad.ayoub@skyddsvarnet.se