Safe Stockholm

Hitta till oss

Besöksadress Skyddsvärnet:
Drakenbergsgatan 22,117 28, Stockholm

Postadress Skyddsvärnet:
Hornsgatan 123, 117 28, Stockholm

Kontakta oss

Växel: 08-729 17 30, fax 08-729 17 31
E-post: kansliet@skyddsvarnet.se

Miroslav Pešić, Enhetschef
070-496 40 39
miroslav.pesic@skyddsvarnet.se

MEJLA OSS