Kontakt

Skyddsvärnets kansli

Drakenbergsgatan 22, Stockholm

Postadress 
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm

08-729 17 30, fax 08-720 12 02
kansliet@skyddsvarnet.se

 

 

Skyddsvärnets secondhand

Skogängsvägen 59, Spånga

Postadress 
Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga

spanga@skyddsvarnet.se
08-729 17 33

 

 

Björka Hässelby

070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se
Växel: 08 562 574 20
Fax: 08 37 13 30

Kristina Antonio, Enhetschef 
070 092 14 63, kristina.antonio@skyddsvarnet.se

 

 

Björka Bromma

08 687 07 50, bjorka@skyddsvarnet.se
Fax: 08 687 07 51

Kristina Antonio, Enhetschef 
070 092 14 63, kristina.antonio@skyddsvarnet.se
 

Arbetsträning

Thomas Fröberg, Enhetschef
070 274 09 36, thomas.froberg@skyddsvarnet.se

 

 

SAFE Trygghetsvärdar

Miroslav Pešić, enhetschef
070 496 40 39, miroslav.pesic@skyddsvarnet.se

 

 

Jour och familjehemsvården

08 729 17 30, familjevarden@skyddsvarnet.se

Nour Ramadan, Tf. enhetschef
076 946 20 53, nour.ramadan@skyddsvarnet.se

 

 

Öppenvård

Lars Bergström, Leg. Psykolog
070 092 14 50, lars.bergstrom@skyddsvarnet.se

Nour Ramadan, Tf. enhetschef
076 946 20 53, nour.ramadan@skyddsvarnet.se

 

 

Träningslägenheter

08 729 17 30, traningslagenheter@skyddsvarnet.se

Petter Hedlund
076 428 48 11, petter.hedlund@skyddsvarnet.se

Hassan Husseini
073 556 32 84, Hassan.husseini@skyddsvarnet.se

Kristina Antonio, Enhetschef 
070 092 14 63, kristina.antonio@skyddsvarnet.se