Handbok: Ung inlåst – med rättigheter och möjligheter

År 2018 startades projekt Ung Inlåst med stöd av Arvsfonden. Projektledarna Jonas Klinteberg och Olle Eriksson har under två års tid arbetat med att ta fram en handbok som är skriven tillsammans med deltagarna i samarbete med tre SiS-ungdomshem. Handboken ska hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få.

Handboken

Boken riktar sig till dig som är placerad på ett stadigt ungdomshem. Boken är skriven av Olle Eriksson som är journalist och Jonas Klinteberg som har varit placerad både på ungdomshem och i fängelse.

Här kan du ladda ned handboken och börja läsa direkt.

Ladda ned

Är du intresserad av ett tryckt exemplar ber vi dig kontakta projektchef Johan Holmdahl:
johan.holmdahl@skyddsvarnet.se
Pris: 100 kr (för tryck + frakt)