Vistelse

Klienten bor under stort eget ansvar i ett boende som är öppnare än anstalter med säkerhetsklass 3. En vistelse i halvvägshus innebär att den boende tar ansvar för sin livssituation genom att delta i arbete, praktik eller studier. Detta sker även genom att själv sköta inköp, matlagning, städning, tvätt och så vidare. Klienten har tillgång till samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner samt personalen på halvvägshuset. Den boende tilldelas en stödjande och rådgivande kontaktperson. Skyddsvärnets halvvägshus är bemannat dygnet runt.

På halvvägshuset är det nolltolerans mot alkohol och droger. Det genomförs regelbundna kontroller av nykterhet och drogfrihet. Den boende följer ett schema som upprättas av Frivården. Av schemat framgår när individen får lämna halvvägshuset för att delta i sysselsättning, göra inköp, delta i aktiviteter samt för fri tid. Övrig tid råder utegångsförbud.

Vistelse i halvvägshus får inte beviljas förrän halva strafftiden avtjänats. Dock måste minst tre månader ha avtjänats. Den intagne bör vara placerad i en anstalt av lägre säkerhetsklass när vistelsen i halvvägshus ska påbörjas. En permission med övernattning utan anmärkning bör också ha genomförts.