Vem kan komma till oss?

Vi välkomnar de som fått beslut av Kriminalvården att få vistas i Skyddsvärnets halvvägshus.

Den intagne ska inte ha något påtagligt vård- eller behandlingsbehov.
Källa: www.kriminalvården.se

Även klienter som genomgått behandling eller där behandlingen kan ske i öppenvård kan komma i fråga.