Halvvägshuset i Malmö

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället. Skyddsvärnet driver halvvägshuset i Malmö.

Halvvägshuset i Malmö

Ett halvvägshus är ett hem där klienten i lugn och ro kan återanpassa sig till hur samhället. Halvvägshuset i Malmö har personal dygnet runt och arbetsgruppen består av fyra medarbetare och en enhetschef. Arbetet sker i samarbete med Frivården i Malmö.

Kontakta halvvägshuset i Malmö för mer information eller platsförfrågan.

Kontakta oss