Att bo på Halvvägshus

En vistelse på Skyddsvärnets halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar i sysselsättning som arbete, praktik, studier eller behandling.
  • Tar ansvar för sin livssituation och sköter själv till exempel inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och kan använda sig av samhällets olika stöd- och hjälp funktioner.

Vid vistelse i halvvägshus gäller ett obligatoriskt utegångsförbud. Det innebär att den intagne inte får vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider för att delta i sysselsättning, göra inköp, delta i aktiviteter samt för fri tid. Vistelsen förenas med omfattande kontroll (exempelvis med fotboja) och personalnärvaro.

Vi testar de boendes nykterhet med hjälp av alkometer dagligen. Även övervakade urinprovstagningar görs regelbundet.

Vi har ett nära samarbete och täta kontakter med Frivården, som bestämmer villkor och schema för de boendes vistelse.

Mål för vistelse

Målet med vistelse vid Halvvägshuset är att minska risken för återfall i brott och att öka möjligheterna för den boende att bli integrerad i samhället.

Citat av Boende på Halvvägshus

”Jag har bott här i drygt 2 månader och kan rekommendera detta som en väg tillbaka in i samhället. Jag fick ett ganska långt straff så för mig har är det här en bra väg att gå, men som jag har fått erfara personligen så är det A och O att man har en bra dialog med Frivården och att man utrustas med framförallt ett id-kort när man kommer hit. Har själv varit borta från samhället sedan 2010 och märkte att det inte går ens att betala en räkning eller få hjälp på banken om du inte har ett giltigt id-kort. Alla som bor här har sin egen sysselsättning och våra tider varierar, men ibland ses vi över en fika eller bara råkar på varandra här i huset. Personalen är behjälplig och vi har tillgång till datorer med internet och skrivare så man kan sköta alla sina angelägenheter. Vi har det lugnt och fridfullt så det är en bra atmosfär att vistas i och att ta nästa steg mot friheten.

Vill du komma i kontakt med Halvvägshuset?

Kontakta oss