Arbetssätt

Vi arbetar med kontaktmannaskap för den boende. Det innebär att varje individ som bor på halvvägshuset tilldelas en rådgivande kontaktperson, vilken har till uppgift att stödja och ge vägledning ut i samhället.

Skyddsvärnet arbetar efter mottot Hjälp till självhjälp. Vi har tilltro till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser.

Halvvägshuset är bemannat dygnet runt.

Vill du komma i kontakt med Halvvägshuset?

Kontakta oss