Vem kan komma till oss?

Familjevården erbjuder familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Vi erbjuder även familjehem för ensamkommande flyktingbarn och personer med skyddad identitet/skyddat boende.

Målgrupp

Målgruppen är barn/unga och vuxna från 13 år och uppåt, med undantag för ensamkommande barn som kan placeras genom SKV:s försorg från 7 år och uppåt, med:

 • Olika neuropsykiatriska funktionshinder
 • Beroende/missbruk med/utan samsjuklighet
 • Kriminalitetsproblematik
 • Unga vuxna med kriminell livsstil
 • Social problematik
 • Psykosocial problematik
 • Omsorgsbrist (bristande föräldraförmåga)
 • Skyddsbehov
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Förälder-barn
 • Syskon
 • Hedersproblematik

För den enskilde

Insatsen hos oss måste alltid beviljas av din hemkommuns socialtjänst eller av Kriminalvården. Om du är intresserad av en insats hos oss bör du därför prata med din handläggare. Om socialtjänsten eller Kriminalvården bedömer att du har behov av en insats är ni välkomna till oss på ett infobesök där vi berättar mer om vår verksamhet och pratar om dina behov och mål.

Vill du komma i kontakt med Familjevården?

Kontakta oss