För uppdragsgivare

Skyddsvärnets familjevård har avtal med ett flertal kommuner i Sverige samt med Kriminalvården. Vi tar emot förfrågningar från hela landet och utifrån den information som framkommer kring klientens behov och önskemål gör vi sedan en matchning med lämpligt familjehem.

Vad ingår i insatsen?

I början av en placering har familjehemskonsulenten täta uppföljningsmöten med familjehemmet och den placerade. Med tiden glesas dessa ut till cirka en gång per månad. Givetvis sker uppdatering och handledning av familjehemmet via telefon och mejl emellan uppföljningsmötena. I det avtal vi skriver tillsammans med uppdragsgivaren framgår exakt vad som ingår vid respektive placering. Uppdragsgivaren får gärna komma med önskemål om vad som skall ingå i placeringen och vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dessa.

Familjehemskonsulenterna arbetar främst dagtid måndag-fredag men även övriga tider vid behov. Skyddsvärnet har en jourtelefon som är tillgänglig för familjehemmen dygnet runt. Genom jouren kan de få stöd och handledning vid akuta situationer utanför arbetstid.

 

Kompletterande insatser

Utifrån behov kan placeringen kombineras med olika typer av insatser från Skyddsvärnets andra verksamheter. Genom Skyddsvärnets Öppenvård erbjuds enskilda samtal med psykolog med inriktning på KBT. CRA-behandling och återfallsprevention är andra insatser som Öppenvården erbjuder. Arbetsträning finns att tillgå genom Skyddsvärnets Sociala företag. Vi har även LifeRing som är en sekulär självhjälpsgrupp.

Skyddsvärnet är en organisation i ständig utveckling och vi inleder ofta nya samarbeten och nya projekt. Prata med oss på Familjevården så ska vi försöka hitta något som passar för den enskildes behov.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller platsförfrågan!

Kontakta oss