Vilka är vi?

Hos Familjehemsvården arbetar kvalificerade familjehemskonsulenter och en enhetschef med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete.

Mångfald

Våra medarbetare har olika bakgrund och inriktning, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete och våra möjligheter att möte klientens och uppdragsgivarens behov. Våra familjehemskonsulenter talar svenska, engelska, norska, spanska och persiska. Vi använder oss av auktoriserade tolkar vid våra uppföljningsmöten.

Öppenhet

Vi är en verksamhet som är öppen för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla människor lika. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Engagerade familjehemskonsulenter

Vi har en humanistisk grundsyn och våra familjehemskonsulenter är kompetenta, engagerade och tycker mycket om sitt arbete.

Lovisa, Enhetschef

Jag började min resa på Skyddsvärnets Familjehemsvård som praktikant under mina socionomstudier. Direkt efter examen började jag arbeta som familjehemskonsulent och två år senare är jag nu enhetschef för Familjehemsvården. Det känns roligt att få vara en del av denna fantastiska verksamhet. Arbetet känns givande och meningsfullt på många sätt. Vi får arbeta med kompetenta familjehem och följa de placerade i deras resor till ett stabilt och tryggt liv.

Vill du komma i kontakt med familjehemsvården?

Klicka här