Vilka är vi?

Hos Familjehemsvården arbetar kvalificerade familjehemskonsulenter och en enhetschef med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete.

Mångfald

Våra medarbetare har olika bakgrund och inriktning, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete och våra möjligheter att möte klientens och uppdragsgivarens behov. Våra familjehemskonsulenter talar svenska, engelska, norska, spanska och persiska. Vi använder oss av auktoriserade tolkar vid våra uppföljningsmöten.

Öppenhet

Vi är en verksamhet som är öppen för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla människor lika. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Engagerade familjehemskonsulenter

Vi har en humanistisk grundsyn och våra familjehemskonsulenter är kompetenta, engagerade och tycker mycket om sitt arbete.Christine, enhetschef och Lovisa, familjehemskonsulent

Christine, Enhetschef

Jag har jobbat som familjehemskonsulent på Skyddsvärnets familjehemsvård ända sedan 2011. Dessförinnan arbetade jag i tre år inom Kriminalvården samt missbruksvården i Norge. Jag tog min Bachelor i socialt arbete vid Högskolan i Oslo i 2008. Jag har bland annat utbildning i BBIC, suicidprevention, CRA samt gått baskurs i psykiatri. Sedan början av 2019 arbetar jag som enhetschef på Familjehemsvården. Under mina år på Skyddsvärnet har jag rekryterat, utrett och lärt känna engagerade familjehem och följt många klienters otroliga resa, vilket gör att jag brinner för mitt arbete. Tillsammans med alla mina fantastiska kollegor gör vi skillnad!

Lovisa, Familjehemskonsulent

Jag studerade till socionom på Mittuniversitetet i Östersund. Under utbildningen praktiserade jag på Skyddsvärnets familjehemsvård, det var en rolig och lärorik period. Det jag fastnade för i arbetet som familjehemskonsulent var mötet och samarbetet med duktiga familjehem, följa dem i deras arbete att hjälpa och stötta de placerade. Skyddsvärnet samarbetar med familjehem i hela Sverige, familjer i olika konstellationer och som är kompetenta på olika sätt, vilket gör arbetet som familjehemskonsulent mycket givande. Lika givande är det att möta den unika personen som placeras och följa dennes utveckling. Efter min socionomexamen januari 2019 ville jag tillbaka till Skyddsvärnets familjehemsvård och jag har arbetat heltid sedan mars. Jag trivs bra här och med mina kollegor. 

Vill du komma i kontakt med familjehemsvården?

Klicka här