För uppdragsgivare

Skyddsvärnets familjehemsvård har avtal med ett flertal kommuner i Sverige samt med Kriminalvården. Vi tar emot förfrågningar från hela landet och utifrån den information som framkommer kring klientens behov och önskemål gör vi sedan en matchning med lämpligt familjehem.

Vad ingår i insatsen?

Inför en placering görs en riskbedömning av varje ny klient samt en noggrann matchning med ett lämpligt familjehem. Vid skyddsärenden gör vi förutom en riskbedömning även en säkerhetsplanering inför placering tillsammans med alla involverande parter. I början av en placering har familjehemskonsulenten täta uppföljningsmöten med familjehemmet och den placerade. Med tiden glesas dessa ut till cirka en gång per månad. Givetvis sker uppdatering och handledning av familjehemmet via telefon och mejl emellan uppföljningsmötena. I det avtal vi skriver tillsammans med uppdragsgivaren framgår exakt vad som ingår vid respektive placering. Uppdragsgivaren får gärna komma med önskemål om vad som skall ingå i placeringen och vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dessa.

Familjehemskonsulenterna arbetar främst dagtid måndag-fredag men även övriga tider vid behov. Skyddsvärnet har en jourtelefon som är tillgänglig för familjehemmen dygnet runt. Genom jouren kan de få stöd och handledning vid akuta situationer utanför arbetstid.

Kompletterande insatser

Utifrån behov kan placeringen kombineras med olika typer av insatser från Skyddsvärnets andra verksamheter. Genom Skyddsvärnets Öppenvård erbjuds enskilda samtal med psykolog med inriktning på KBT. CRA-behandling och återfallsprevention är andra insatser som Öppenvården erbjuder. Arbetsträning finns att tillgå genom arbetsintegrerande sociala företag. Sysselsättning kan även ske via Blixtjobb, där man antigen placeras via socialtjänsten eller Kriminalvården. Vi har även LifeRing som är en sekulär självhjälpsgrupp för psykologiskt stöd.

Skyddsvärnet är en organisation i ständig utveckling och vi inleder ofta nya samarbeten och nya projekt. Prata med oss på Familjehemsvården så ska vi göra vårt bästa för att hitta något som passar för den enskildes behov.

Förfrågningsunderlag

För att er platsförfrågan ska bli så smidig som möjligt kan du ladda ner och fylla i förfrågningsunderlaget redan nu. Fylla i dokumentet digitalt eller för hand.

  • Faxa förfrågningsunderlaget till 08-729 17 31.
  • Det går även bra att skriva ut och posta till Familjehemsvården: Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm. (Märk brevet med Lovisa Älenmark, Familjehemsvården)
  • Ett annat alternativ är att mejla underlaget till Lovisa Älenmark, enhetschef.
    lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se (krypterad mejladress).

Klicka på knappen för att ladda ner förfrågningsunderlaget.

LADDA NER

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller platsförfrågan!

Kontakta oss