Skyddsvärnets lägenheter

Skyddsvärnets verksamhet ”Bostad med individanpassat stöd” har ett gott samarbete med flera etablerade hyresvärdar i Stockholmsregionen, främst Wåhlin Fastigheter AB och de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Dessa hyresvärdar gör en viktig social insats genom att ge människor chansen att med stöd närma sig egen bostad.

Fler lägenheter behövs!

Efterfrågan på våra insatser är större än tillgången till lägenheter, därför söker vi fler hyresvärdar som vill göra en social insats tillsammans med Skyddsvärnet. Ett samarbete med Skyddsvärnet är ett konkret sätt för dig som hyresvärd att arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility), där vi ömsesidigt kan bidra till varandras sociala arbete. Varje enskild träningslägenhet kan göra verklig skillnad i någons liv, varmt välkommen att kontakta oss för att prata vidare om hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Trygghet och ansvar

Insatsen hos Skyddsvärnets BIS är tänkt att utgöra sista steget innan ett helt självständigt boende. Det innebär bland annat att personer som har insats hos oss bedöms klara boende i eget hushåll med fortsatt nykterhet och drogfrihet. Vi har regelbunden och nära kontakt med alla boende för att på bästa sätt kunna bidra till trygghet för den som har insats hos oss, men även för grannar och hyresvärd. Skyddsvärnets personal finns tillgänglig dygnet runt via jourtelefon och kan besöka den boende vid behov.


Hur fungerar det?

Vi är öppna för olika lösningar för att samarbetet med dig som hyresvärd ska fungera så bra som möjligt för alla inblandade. Vanligen hyr Skyddsvärnet en eller flera lägenheter från hyresvärden och tar därmed det fulla ansvaret som hyresgäst vad gäller hyresbetalning, allmän skötsel etc. Hyresvärden lämnar sitt godkännande till att lägenheten används som träningslägenhet och vi avtalar i vanlig ordning om uppsägningstid, besittningsskydd etc.

Skyddsvärnet ansvarar för enklare underhåll lägenheterna i samråd med hyresvärden. På så sätt minimerar vi slitaget i lägenheterna vid in- och utflyttning och avlastar hyresvärden i det löpande underhållet. I våra nuvarande hyresavtal saknas möjlighet för den boende att ta över hyresavtalet, vilket innebär att lägenheten återlämnas till Skyddsvärnet vid avslutad insats. Skulle du som hyresvärd vara öppen för att förmedla hyresavtal till enskilda personer som haft insats hos oss så är vi givetvis öppna för det.


BOSTAD MED INDIVIDANPASSAT STÖD

Inom verksamheten BIS erbjuds individer som genomgår en förändring, möjlighet att integreras i samhället genom tillgång till eget boende med regelbundet, individuellt stöd från en kvalificerad kontaktperson. Den kvalificerade kontaktpersonens funktion är att vara en stödjande och vägledande resurs på förändringen mot en hållbar vardag och ett självständigt liv. I och med att varje individ står inför olika utmaningar är det avgörande att varje insats skräddarsys efter individens behov och situation.


Kontakt för samarbete

Carlos Stråberg Romero
carlos.romero@skyddsvarnet.se
073-556 32 84

Petter Hedlund
petter.hedlund@skyddsvarnet.se
076 428 48 11