SAFE trygghetsvärdar

SAFE arbetar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Våra trygghetsvärdar finns till hands för att skapa kontakt, förtroende och för att fånga upp dem som är i behov av stöd. Kärnan i arbetet är den genuina respekten och intresset för alla barn och unga, liksom synen på allas lika värde.

Sedan i augusti 2013 har SAFE, i samarbete med Stockholms stad, arbetat trygghetsskapande på Sergels torg och dess närområde, genom att skapa kontakt och förtroende med barn och unga, till syfte ge stöd och att fånga upp och länka vidare de som är i behov av stöd.

Sedan 1 december 2022 arbetar SAFE trygghetsvärdar även i Farsta. I Farsta arbetar SAFE med trygghetsvandring i offentliga miljöer som gator och torg samt semioffentliga miljöer, så som i portar, trapphus, källare och cykelförråd.