Tillbaka

Köks- och restaurangbiträde

Den här yrkesinriktade utbildningen skapar stora möjligheter till arbete inom restaurangbranschen.

Målet efter avslutad utbildning är att eleven ska kunna arbeta som köks-/ restaurangbiträde. Utbildningen stärker eleven som individ och bidrar till ett utökat kontaktnät inom branschen.

Utbildningen pågår i 16 veckor där teori varvas med praktik på praktikplats. På praktikplatsen valideras eleven efter avslutat moment för att säkerställa kvaliteten.

Under utbildningens gång fokuserar vi på ”branschspråket” och eleven lär sig snabbt de koder som behövs inom yrket.

Innehåll

 • Allmän branschkunskap
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa
 • Livsmedelshygien
 • Krishantering
 • Service och värdskap
 • Ekonomi
 • Allergener och intoleranser
 • Presentationsteknik
 • Svinn
 • Försäljning och marknadsföring
 • Varm- och kallkök
 • Grundläggande arbete i storkök
 • Terminologi och fackbegrepp
 • Matlagning och bakning
 • Livsmedel- och näringskunskap
 • Livsmedelshygien

PRIS & ANMÄLAN

Pris: 30.400 sek (1.900sek p/p och vecka)
Anmälan görs till: utbildning@skyddsvarnet.se

Vill du veta mer om utbildningen eller om kursstarter? Kontakta:
Jimmy Örnquist, Områdeschef, Utbildning
jimmy.ornquist@skyddsvarnet.se
Mobil: 070-877 15 48

Anmälan till utbildning

Fyll i uppgifterna nedan för att gör en anmälan till denna utbildning.