Tillbaka

GA-metoden – Handledning

Implementering av en ny metod i en verksamhet kan hos medarbetarna medföra omställning. Med hänsyn till detta kan det vara önskvärt med handledning för medarbetarna under implementeringsperioden.

Vi erbjuder handledning i arbetet med arbetsmarknadsfrågor utifrån GA-metoden, vilken betraktar anställningsbarhetsutveckling som en psykosocial process. GA-metoden baseras på beteendevetenskaplig kunskap och forskning på arbete med människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Målgrupp:
Handledare, coacher, medarbetare och chefer som arbetar med GA-metoden eller ska börja arbeta med den.

Pris:
1500 kr/h + moms för handledning inom Stockholms län
1500/kr/h + moms och exklusive resor

Tid:
Rekommenderar 1,5 -3 h per tillfälle, beroende på antalet personer i gruppen.

Plats:
I en lokal hos er eller i Skyddsvärnets lokaler.

Kursledare:
Carlos Cerna, Beteendevetare/personalvetare, master i psykologi
Arbetat på bla Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och inom flera kommuner med arbetsmarknadsfrågor.

Andra utbildningar inom GA-metoden
Grundutbildningar

Fortsättningsutbildning

Kontakt:
Johan Holmdahl, Kvalitet- och projektchef
070-072 89 07, johan.holmdahl@skyddsvarnet.se

Anmälan till utbildning

Fyll i uppgifterna nedan för att gör en anmälan till denna utbildning.