Ungdomsboende

Skyddsvärnet erbjuder boende för ungdomar upp till 18 år som kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. Vi tar även emot ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och behöver ett vuxenstöd under sin första tid i Sverige.

Vi erbjuder ett tryggt boende som präglas av förutsägbarhet och tydlig struktur. Under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället. Målsättningen är att förbereda ungdomen för att så småningom flytta till ett träningsboende eller egen lägenhet.

Varje ungdom får en kontaktperson som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan t ex innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendet samverkar även med SEF (Sveriges ensamkommandes förening) och andra frivilligorganisationer.

Genom boendet samordnas kontakten med de professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola, och sjukvård.

Har du några frågor eller funderingar? Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss