Att bo på stödboende

Björka stödboende är ett drogfritt boende med individuellt ansvar. Nedan kan du läsa om hur boendet fungerar.

Boendeform

Den boende har eget rum med individuellt ansvar, så kallad självförvaltning. Vi har totalt 16 platser på vårt stödboende. De ansvarar själva för inköp, matlagning, tvätt och städning. I huset finns allmänna samlingsutrymmen för måltider och gemenskap bland annat i form TV-rum, enklare gym, bastu och kök. Vi motiverar de boende till en aktiv fritid och erbjuder träning och gemensamma aktiviteter. Vid behov har medarbetarna ADL-träning för de boende. Ett led i detta arbete är gemensamma matlagningskvällar, och vi erbjuder de boende att delta i matlagningskurs en gång i veckan.

Drogfritt boende

Boendet bygger på drogfrihet. Alkoholtester lämnas regelbundenhet och urinprov cirka två gånger i veckan eller på uppmaning. Som en av våra tilläggstjänster kan vi erbjuda individuell psykologkontakt med leg KBT- psykolog och återfallsprevention med Leg psykolog, för de boende som har behov av detta. Som tilläggstjänst erbjuder vi även arbetsträning för våra boende.

Vill du komma i kontakt med Björka stödboende?

Kontakta oss