SAFE Botkyrka

Skyddsvärnets verksamhet SAFE Botkyrka ska arbeta med trygghetsskapande insatser genom våra trygghetsvärdar. Målet för trygghetsvärdarna är att bidra till minskat våld, minskad vandalisering och negativa grupperingar.

Samverkan

Arbetet sker i nära samverkan med föreningar, skolor, Botkyrka kommun och andra externa verksamheter för att på så sätt bli en integrerad del av Botkyrkas övergripande trygghetsarbete. SAFE Botkyrka vill vara med och skapa ett Botkyrka som är långt ifrån lagom.

Reportage om SAFE Botkyrka i Södra Sidan

Foto: Södra Sidan

Foto: Södra Sidan

Vill du komma i kontakt med oss? Tveka inte på att höra av dig!

Kontakta oss