NON-PROFIT Rekrytering & Bemanning

Genom vår rekryteringsprocess tar vi tillvara på kompetenser från hela världen. Vill ni som arbetsgivare skapa en arbetsplats präglad av mångfald och arbeta med social hållbarhet? Samarbeta med oss.

Rätt KOMPETENS

Det finns många personer utan det traditionella CV:t som försvinner i rekryteringsprocesser, trots rätt kompetens. Vi hittar rätt kandidater och fokuserar på att presentera rätt person för jobbet, inte bara ”rätt” CV.

Non-profit=CSR

Vinsten återinvesteras i Skyddsvärnets verksamheter, vilket innebär att vi kan utveckla nya verksamheter och projekt som går i linje med vår vision och värderingar. Genom att samarbeta med Non-profit Rekrytering & Bemanning skapar ni ett aktivt CSR-arbete på ert företag.

TRANSPARENT PRISSÄTTNING

Vi arbetar med transparent prissättning, vilket innebär att vi i en enkel och tydlig modell visar våra kostnader och priser samt eventuella vinster. Som non-profit återinvesteras vinsten i våra verksamheter.

Transparent prissättning PDF

VI HITTaR ER NÄSTA medarbetare, Hör av dig

Carina Holm
070-288 81 09
carina.holm@skyddsvarnet.se

Söker du jobb?

Tillgängliga tjänster