Vinnova projekt

Skyddsvärnets Vinnova projekt – ”Webbplattform för råd och stöd till ensamkommande och gode män”.

Projektets syfte

Sju organisationer från den idéburna sektorn ska utveckla en webbportal där relevant information ska ges till ensamkommande och gode män. Syftet är att skapa jämlika möjligheter till en trygg och rättssäker process för ensamkommande och gode män över hela Sverige.