e-Hälsocoach

Projekt eHälsocoach som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv med ökad anställningsbarhet för redan anställda genom att kompetensutveckla dem inom IT.

Projektets syfte

Famnas kompetensforum i eHälsa syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv med anställningsbarhet för redan anställda, hög kompetens för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt generera de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare.