Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund präglar Skyddsvärnets arbete och utveckling. Vision betyder och beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag. Värdegrund beskriver vilka värderingar som ska leda oss mot visionen.

Vision

Vi förebygger social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete.

Värdegrund

Skyddsvärnets värdegrund har skapats inom organisationen och bygger på dialog och samarbete. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en aktuell värdegrund.

Våra värdeord

Hjälp till självhjälp

Flexibilitet & nytänkande

Professionalism

 

Skyddsvärnets motto sedan 1910 är ”Hjälp till självhjälp”