Styrelse

Skyddsvärnets styrelse består av en ordförande och åtta ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljs vid årsmötet för en mandatperiod av två år. Hälften av dessa ledamöter väljs vid vartannat årsmöte.

Den som är anställd av Skyddsvärnet kan inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen 2018 består av

Gunilla Ternert

Ordförande
gunilla.ternert@bahnhof.se

Bertil Metzger

Skattmästare
bertil.metzger@telia.com

Orsolya Hoffmann

Ledamot
magor@magor.se

Carl Lindståhl

Ledamot
carl.lindstahl@gmail.com

Lena Gehlert

Ledamot
lena.gehlert@gmail.com

Helene Wildner Christensen

Ledamot
helenewildner@gmail.com

Agneta Isborn Lind

Ledamot
agnetaisbornlind@live.se

Karl-Henrik Ström

Ledamot
karlhenriks3@gmail.com

Emma Henriksson

Ledamot
emma.henriksson@riksdagen.se

Adjungerade vid styrelsens sammanträden

Nilla Helgesson

Direktor
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se