ledningsgrupp

Skyddsvärnets ledningsgrupp består av

Nilla Helgesson

Direktor/VD
070- 586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Aleksander Dimitrijevic

Personal- och Kanslichef
070-628 70 10
aleksander.dimitrijevic@skyddsvarnet.se

Jimmy Örnquist

Områdeschef
070-877 15 48
jimmy.ornquist@skyddsvarnet.se

Marita Fernstrom

Områdeschef
070-760 94 79
marita.fernstrom@skyddsvarnet.se

Johan Holmdahl

Kvalitet- och projektchef
070-072 89 07
johan.holmdahl@skyddsvarnet.se

Skyddsvärnets ledning

Fr. vänster: Marita Fernström, Aleksander Dimitrijevic, Nilla Helgesson, Jimmy Örnquist, Johan Holmdahl