Vilka är vi?

Hos Skyddsvärnet Familjevård arbetar kvalificerade familjehemskonsulenter och en enhetschef med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete.

Mångfald

Våra medarbetare har olika bakgrund och inriktning, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete och våra möjligheter att möte klientens och uppdragsgivarens behov. Våra familjehemskonsulenter talar svenska, engelska, norska, spanska och persiska. Vi använder oss av auktoriserade tolkar vid våra uppföljningsmöten.

Öppenhet

Vi är en verksamhet som är öppen för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla människor lika. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Engagerade familjehemskonsulenter

Vi har en humanistisk grundsyn och våra familjehemskonsulenter är kompetenta, engagerade och tycker mycket om sitt arbete.

Peter, familjehemskonsulent

Jag har under många år arbetat med motivation och behandling, främst inom missbruk. Innan jag kom till Skyddsvärnet arbetade jag som CRA-behandlare. Har även arbetat inom kriminalvården som uppsökare på häktet Huddinge. Andra områden jag verkat inom: Sex & Samlevnad, MI-Coach, ASI, Basutbildning inom Neuropsykiatri, många år som behandlingsassistent inom både SIS och HVB, Psykiatriska Beroende Teamet, hemlöshetsprojekt med ansvar för utveckling och uppstart av kvinnokollektivet ”Min Framtid”. m.m.

Ellen, familjehemskonsulent

2015 tog jag min masterexamen i psykologi och fullgjorde samtidigt en grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) i KBT. Sedan januari 2016 jobbar jag på Familjevården, och innan dess arbetade jag som skolkurator på en kombinerad grund- och gymnasieskola med NPF-profil. Jag har vidareutbildning inom bl.a. MI, CRA, BBIC och sexuell hälsa för ungdomar. På Skyddsvärnet finns många utvecklingsmöjligheter för individen och det är en framåtsträvande organisation med fina värderingar.

Christine, familjehemskonsulent

Jag har jobbat som familjehemskonsulent på Skyddsvärnets familjevård sen 2011. Dessförinnan arbetade jag i tre år inom Kriminalvården samt missbruksvården i Norge. Jag tog min Bachelor i socialt arbete vid Högskolan i Oslo i 2008. Jag har bland annat utbildning i BBIC, suicidprevention, CRA samt gått baskurs i psykiatri. Under mina år på Skyddsvärnet har jag rekryterat, utrett och lärt känna engagerade familjehem och följt många klienters otroliga resa, vilket gör att jag brinner för mitt arbete. Tillsammans med alla mina fantastiska kollegor gör vi skillnad!

Katrin, enhetschef

De senaste 12 åren har jag främst arbetat på barn- och ungdomsenheter på socialtjänsten. Dessförinnan arbetade jag som behandlare för personer med beroende och psykiska funktionsnedsättningar. Jag är vidareutbildad i systemteori och har bland annat utbildning i Nya Kälvestensintervjun, SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), Signs of Safety vidareutbildning och är utbildad BBIC-utbildare. Jag jobbar på Skyddsvärnet därför att jag vill att min arbetsgivare skall ha humanistiska värderingar, se till vikten av människors egen delaktighet i sitt liv och vikten av kvalitativt socialt arbete.

Vill du komma i kontakt med familjevården?

Klicka här